Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές και ποικίλες μεταβολές και ανατροπές σ’όλους τους τομείς, που αλλάζουν το σκηνικό στην Ευρώπη και σ΄όλο τον κόσμο. Οι παράγοντες που συμβάλλουν κυρίως στις αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο: η κοινωνία της πληροφορίας, η διεθνοποίηση της οικονομίας, η ταχύτατη ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης.

Τα κυριότερα μορφωτικά εφόδια που πρέπει να προσφέρει το σχολείο στον αυριανό πολίτη είναι τα εξής: να μάθει πώς να μαθαίνει, να μάθει πώς να ενεργεί, πώς να λειτουργεί ως άτομο και ως μέλος της κοινωνίας.

Η θέση των γονέων στο νέο αυτό σκηνικό είναι καθοριστική. Συντελεί αποφασιστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών. Από την πολύ μικρή ηλικία η οικογένεια είναι η πρώτη φυσική και αναντικατάστατη πηγή μόρφωσης του παιδιού. Στο μεγάλωμα του παιδιού οι γονείς  συντελούν ουσιαστικά στην κάλυψη βασικών βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών.

Στις βιολογικές ανάγκες ανήκουν η παροχή στέγης, διατροφής κ.λπ. Οι μεγάλες ανάγκες σήμερα του παιδιού είναι κυρίως ψυχολογικές και κοινωνικές. Η συναισθηματική ασφάλεια, η ενθάρρυνση, η αυτοπεποίθηση, η αισιοδοξία και η σωστή συμπεριφορά είναι ανάγκες απαραίτητες στην ανάπτυξη του παιδιού. Το βοηθούν ουσιαστικά  στη σωστή ανάπτυξη της προσωπικότητά τους. Η οικογένεια παίζει τον καθοριστικό ρόλο σ΄αυτήν την ανάπτυξη. Στη διπλή ανάπτυξη: γνωστικός και ψυχο-συναισθηματικός τομέας.

Στη σύγχρονη, ωστόσο, ελληνική  πραγματικότητα η απουσία των γονέων « εκτρέφει χουλιγκανισμό», οδηγεί τα παιδιά στη συναισθηματική εγκατάλειψη και τελικά στην αναζήτηση ανθρώπινης επαφής σε συμμορίες και «αθλητικού ή πολιτικού τύπου χουλιγκανικές ομαδοποιήσεις». Οι σύγχρονες έρευνες είναι αποκαλυπτικές και οι απόψεις των ειδικών ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων είναι αποκαλυπτικές. «Η τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δίνουν ερεθίσματα για παραβατική συμπεριφορά. Όμως, εκείνο που απουσιάζει από την ελληνική οικογένεια σήμερα είναι η έλλειψη προτύπων. Τα παιδιά οδηγούνται εύκολα και γρήγορα στο μιμητισμό και στην παραβατική συμπεριφορά» (Καλύβα, Απογευματινή, Σάββατο 7.3.09, σελ. 16). Τα παιδιά σήμερα νιώθουν μόνα τους και καταφεύγουν στο διαδίκτυο. Οδηγούνται σταδιακά στην απομόνωση και στην επιθετικότητα. Οι γονείς  αφοσιώνονται στο επάγγελμα και στην προσωπική τους ζωής. Αμελούν και παραμελούν τα παιδιά τους.

Οι γονείς θα πρέπει να κατανοήσουν ότι το σχολείο μόνο του δεν μπορεί να παίξει κοινωνικοποιητικό ρόλο. Η οικογένεια και το σχολείο έχουν κοινές θέσεις και αξίες. Μόνο με τη συνεργασία μπορούν να δημιουργήσουν αξιακά συστήματα και να βελτιώσουν αισθητά την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να βοηθηθούν έτσι ουσιαστικά τα παιδιά.

Πώς, όμως, θα γίνει ουσιαστικός ο ρόλος των γονέων στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα; Πρώτα- πρώτα με την ενεργητική τους συμμετοχή στο σχολείο μέσα από συχνές συναντήσεις γονέων και σχολείου (κύκλους συναντήσεων). Μέσα από αυτές τις συναντήσεις δημιουργούνται κοινά αξιακά και γνωστικά συστήματα, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του σχολείου. Δεύτερο, οι γονείς εκμεταλλεύονται πλήρως το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει συμμετοχή τους, ώστε να  συμβάλλουν εποικοδομητικά στη δημιουργία καλών συνθηκών μάθησης. Τρίτον, συνεργάζονται στενά ατομικά με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους. Θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά και ατομικά, ώστε να αντιμετωπίζουν κάθε είδους πρόβλημα, ψυχολογικό- γνωστικό. Τέταρτο, συμμετέχουν σε οποιαδήποτε μορφής επιμόρφωσης (σχολές Γονέων κ. λ.π.) που σκοπό έχει να τους κάνει ικανούς να αντιμετωπίζουν το παιδί τους σήμερα σε μία δύσκολη εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Ας κατανοήσουμε σήμερα ότι χωρίς τη πολύπλευρη συμβολή των γονέων στη σχολική πραγματικότητα δε θα πετύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Αυτό αποδεικνύεται από την καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα και τις επιστημονικές ή δημοσιογραφικές έρευνες.

 Απόστολος Τζίφας, Διευθυντής 1ου Γυμνασίου Σητείας.